„A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem azt, hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezet... Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.” Maria Montessori

Nevelési elveink

Szakmai programunk alapját a Montessori óvodai nevelési program adja.
Célunk, hogy dr. Maria Montessori pedagógiai módszerének integrálásával fejlesszük a gyermekeket: testi, szellemi és lelki értelemben. Montessori módszere magában foglalja az elméleti tanulást, a gyakorlati életet, a társas érintkezést és a környezet gondozását is.

A Babukában a gyermekek:

• gyermekközpontú környezetben fejlődnek
• minden érzékszervükön keresztül tapasztalnak
• egyéni ütemben, egyéni módon fejlődnek,
• spontán módon, megerőltetés nélkül tanulnak,
• anyanyelvi, és idegen nyelvi (angol, német, vagy spanyol) kézműves és zenei foglalkozásokon vesznek részt. A népi játékokra, népi kultúra kincseire kiemelt figyelmet fordítunk.
a fennmaradó időben pedig maguk választhatják meg a játékidőben számukra izgalmas játék eszközöket.

Várjuk azon kedves családok jelentkezését, akik szeretnék, hogy gyermekük a hagyományostól eltérő, kis létszámú, egyéni differenciált fejlesztésben részesülhessen.

Mindezt játékosan!

Bővebben a Montessori pedagógia elveiről: www.montessori.hu